Informacje dla rodziców

Wzory dokumentów do pobrania

 1. Umowa z przedszkolem 2017/2018(otwórz)
 2. Wniosek o zwolnienie z opłaty stałej w związku z wielodzietnością (otwórz)
 3. Wzór upoważnienia do odbierania dziecka (otwórz)
 4. Opłaty za usługi Przedszkola nr 34

  1. szczegóły opłat: (otwórz)
  2. uprzejmie informujemy, że termin wnoszenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka
   w przedszkolu upływa 15-go dnia każdego miesiąca.
   Wpłatę można dokonać na konto bankowe: 03 1020 5226 0000 6102 0417 0296
   Tytuł opłaty powinien zawierać numer przedszkola oraz imię i nazwisko dziecka.

Dokumenty można otworzyć w programie Adobe Reader

Przerwa wakacyjna

 1. Przerwa wakacyjna w roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się w miesiącu sierpniu.