Przedszkolne Projekty Edukacyjne

MAMO, TATO, WOLĘ WODĘ!

logo

    W tym roku szkolnym nasze przedszkole kolejny raz bierze udział już w VI edycji programu edukacyjnego na rzecz promowania prawidłowych nawyków żywieniowych " Mamo, tato, wolę wodę".

Cel Główny Programu:

  1. Zapoznanie dzieci z zasadami zdrowego odżywiania oraz zachęcanie ich do picia wody.

Cele szczegółowe:

  1. Kształtowanie nawyków picia wody.
  2. Doskonalenie nawyku zdrowego odżywiania się oraz aktywnego trybu życia.
  3. Poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie.
  4. Poznanie sposobów oszczędzania wody w życiu codziennym.

Priorytety:

  1. Uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla ludzi, roślin i zwierząt.