Przedszkolne Projekty Edukacyjne

WKE (WROCŁAWSKA KONCEPCJA EDUKACYJNA - OD PRZEDSZKOLA DO GIMNAZJUM)

logo

  Program WKE został stworzony w 1995 roku w Pracowni Rozwoju przez Sztukę Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego we Wrocławiu przez Katarzynę Zawadzką.

  Założenia organizacyjno-programowe WKE

Cel programu:

 1. wspieranie holistycznego rozwoju wychowanków i postawy otwarcia na świat – od inspiracji przez twórczość po kreację,
 2. stworzenie systemu ciągłości kształcenia dzieci i młodzieży metodami aktywnymi, w kontakcie ze sztuką, środowiskiem przyrodniczym i środowiskiem społecznym,
 3. wspomaganie uczniów w zdobywaniu umiejętności kluczowych,
 4. integracja i promocja środowiska nauczycielskiego wokół programu WKE (współpraca, prezentacja, edukacja, inspiracja twórcza...).

IDEA PROGRAMU:

 1. Stworzenie uczniom "od przedszkola do gimnazjum" środowiska edukacyjnego sprzyjającego intensywnemu, wszechstronnemu rozwojowi w oparciu o aktywność twórczą, samopoznanie, poszukiwanie, rozwijanie zdolności i zainteresowań.
 2. Przygotowanie nauczycieli do pracy w ramach różnorodnych bloków integracji międzyprzemiotowej, programów własnych, projektów edukacyjnych a także innowacji pedagogicznych, preferujących metody zabawy, sztuki, pedagogiki artystycznej, nauk matematyczno-przyrodniczych, edukacji językowej oraz stosujących inne– również niekonwencjonalne formy i metody stymulacji rozwojowej.
  W ramach programu bierzemy także udział w akcjach:
 1. MOK (Młodzi Obywatele Kultury),
 2. MOŚ (Młodzi Obywatele Świata).