Przedszkolne Projekty Edukacyjne

KLUB WIEWIÓRKA PCK

logo

    Celem klubu Wiewiórka jest wykształcenie u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym postaw tolerancyjnych i pomocy potrzebującym oraz wykształcenie nawyków dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo.

W swojej działalności klub Wiewiórka realizuje zadania:

  1. kształtuje humanitarne postawy dzieci w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka, gotowości do niesienia pomocy innym, tolerancji i prawidłowego współżycia w grupie rówieśniczej,
  2. kształtuje podstawowe nawyki zdrowego stylu życia - popularyzacja zasad przestrzegania higieny, zdrowego odżywiania się.
  3. popularyzuje zasady bezpieczeństwa - profilaktyka przedwypadkowa oraz podstawy pierwszej pomocy,
  4. kształtuje postawy pro-ekologiczne wśród dzieci,
  5. przygotowuje dzieci do dalszej działalności w PCK.
    Cel i zadania klubu Wiewiórka realizowane są głównie przy pomocy programu "Super Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby" opracowanego przez Krajową Radę Młodzieżową PCK.