RODO

 1. Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych (otwórz)
 2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników i kandydatów
  do pracy (otwórz)
 3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji
  do przedszkola (otwórz)
 4. Klauzule zgody (otwórz)
 5. Klauzula informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Przedszkole nr 34
  im. Polskiego Czerwonego Krzyża (otwórz)
 6. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (otwórz)
 7. Umowa o udostępnianie danych osobowych (otwórz)
 8. Oświadczenie rodzica - Upoważnienie do odbierania dziecka z przedszkola (otwórz)

Dokumenty można otworzyć w programie Adobe Reader