Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców przy Przedszkolu Miejskim Nr 34 im. Polskiego Czerwonego Krzyża, we Wrocławiu na rok 2016/2017:

 1. Przewodnicząca Rady Rodziców: Justyna Molska
 2. Skarbnik Grupy I: Marek Iwaniec
 3. Grupa I: Justyna Molska
 4. Grupa I: Jolanta Paś
 5. Skarbnik Grupy II: Jadwiga Godlejewska-Piątek
 6. Grupa II: Katarzyna Torzyńska
 7. Grupa II: Barbara Diduch
 8. Skarbnik Grupy III: Małgorzata Sieniawska
 9. Grupa III: Kamila Duś-Szachniewicz
 10. Grupa III: Dariusz Kurczak
 11. Skarbnik Grupy IV: Piotr Staroniewicz
 12. Grupa IV: Katarzyna Jurek
 13. Grupa IV: Piotr Schick

Podstawy działania Rady Rodziców:

 1. Art. 53 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425).
 2. § 5 ust. 2 Statutu Przedszkola Nr 34 wprowadzonego Uchwałą Nr 2/2012 z dnia 31 sierpnia 2012r.

Przedstawiciele poszczególnych grup zachęcają rodziców do kontaktu.  ZEBRANIA RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA Nr 34 im. PCK
  w roku szkolnym 2016/2017

  Zebranie Rady Rodziców z 09.01.2017 r.


  Kwestie poruszane na zebraniu:
 1. Zajęcia z rytmiki w naszym przedszkolu.
 2. Profilaktyka dentystyczna "Artident".
 3. Dzień Babci i Dziadka - przygotowanie poczęstunku.
 4. Prośba od Pań nauczycielek o niezawożenie dzieci na imprezy zewnętrzne przez rodziców we własnym zakresie. Dzieci dojeżdżają autokarem lub nie uczestniczą
  w organizowanych wydażeniach.
 5. Zebranie Rady Rodziców z 21.11.2016 r.


  Kwestie poruszane na zebraniu:
 6. Omówienie wydatków na wyjścia w ramach "Szkoły w mieście". Propozycja wyjścia do Zoo.
 7. Podsumowanie wycieczki na lotnisko i do straży pożarnej.
 8. "Dzień Kredki"/Ewakuacja - podsumowanie imprezy.
 9. Zbiórka darów dla zwierząt ze schroniska.
 10. Ustalenie szczegółów odnośnie "Mikołajek".
 11. Zebranie Rady Rodziców z 12.10.2016 r.


  Kwestie poruszane na zebraniu:
 12. Ustalenia dotyczące organizacji "Rodzinnego Festynu Charytatywnego na rzecz Bianki".
 13. Udział dzieci w akcji Leroy Merlin "Dzieciaki sadzeniaki" i wycieczka na wrocławskie lotnisko.
 14. Ustalenia odnośnie czerwcowej wycieczki na Dzień Dziecka - "Wioska indiańska".
 15. Wyjazd dzieci na spektakl "Magicznego Teatru Muzycznego" w ramach programu "Szkoła
  w mieście".
 16. Organizacja paczek dla dzieci na "Mikołajki".