Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców przy Przedszkolu Miejskim Nr 34 im. Polskiego Czerwonego Krzyża, we Wrocławiu na rok 2017/2018:

 1. Przewodnicząca Rady Rodziców: Jan Kędzierski
 2. Skarbnik Grupy I: Marcin Misiewicz
 3. Grupa I: Martyna Kucharska
 4. Grupa I: Natalia Krawczyk
 5. Skarbnik Grupy II: Marek Iwaniec
 6. Grupa II: Magdalena Niemczura
 7. Grupa II: Maciej Pałka
 8. Skarbnik Grupy III: Jadwiga Godlejewska-Piątek
 9. Grupa III: Jan Kędzierski
 10. Grupa III: Dariusz Kurczak
 11. Skarbnik Grupy IV: Piotr Staroniewicz
 12. Grupa IV: Bernadeta Wójcik-Panek
 13. Grupa IV: Monika Adamiec

Podstawy działania Rady Rodziców:

 1. Art. 53 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425).
 2. § 5 ust. 2 Statutu Przedszkola Nr 34 wprowadzonego Uchwałą Nr 2/2012 z dnia 31 sierpnia 2012r.

Przedstawiciele poszczególnych grup zachęcają rodziców do kontaktu.  ZEBRANIA RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA Nr 34 im. PCK
  w roku szkolnym 2017/2018