Przedszkolne Projekty Edukacyjne

PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, 3-5 LAT

logo

    Inicjatorem i koordynatorem programu jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocław (UMW).
    Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci integruje i koordynuje działania edukacyjne, profilaktyczno-lecznicze realizowane w przedszkolu, gabinecie dentystycznym oraz w domu.

Cel programu:

  1. Zmniejszenie występowania choroby próchnicowej u dzieci w wieku 3-5 lat poprzez zintegrowane działania edukacyjne i profilaktyczno-lecznicze.
  2. podnoszenie poziomu wiedzy rodziców z zakresu profilaktyki próchnicy zębów, w tym higieny jamy ustnej oraz zdrowego żywienia.
  3. motywowanie rodziców do regularnych wizyt dziecka w gabinecie stomatologicznym celem wykonania przeglądów jamy ustnej oraz zalecanych zabiegów profilaktyczno-leczniczych finansowanych, z NFZ lub odpłatnych.
  4. rozwijanie prawidłowych nawyków higienicznych i żywieniowych u dzieci oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.
  5. utrwalanie zachowań służących zdrowiu.

Efekt programu:

  1. podniesienie poziomu wiedzy prozdrowotnej rodziców i dzieci w zakresie zdrowia jamy ustnej