Przedszkolne Projekty Edukacyjne

LOP (LIGA OCHRONY PRZYRODY)

logo

Współpracując z LOP (Ligą Ochrony Przyrody):

  1. Kształtujemy wrażliwość przedszkolaków na bogactwo i piękno przyrody.
  2. Wdrażamy i zachęcamy do ochrony przyrody i ekologicznego stylu życia.
  3. Uczestniczymy w warsztatach ekologicznych, dzięki którym zdobywamy wiedzę przyrodniczą.