Logopedia

  1. Logopedia cz. I - Rozwój mowy dziecka do 7 roku życia - Zasady terapii logopedycznej (otwórz)
  2. Logopedia cz. II - Szereg syczący - "S", "Z", "C", "DZ" (otwórz)
  3. Logopedia cz. III - Głoska "K" (otwórz)
  4. Logopedia cz. IV - Głoska "R" (otwórz)
  5. Logopedia cz. V - Głoska "L" (otwórz)
  6. Logopedia cz. VI - Utrwalanie głosek w powtarzaniu (otwórz)
  7. Logopedia cz. VII - Ćwiczenia szeregu szumiącego "SZ, Ż, CZ, DŻ" (otwórz)
  8. Logopedia cz. VIII - Ćwiczenia szeregu ciszącego "Ś, Ź, Ć, DŹ" (otwórz)
  9. Logopedia cz. IX - Głoski "F" i "W" (otwórz)

Dokumenty można otworzyć w programie Adobe Reader