Kadra 2018/2019

DYREKTOR PRZEDSZKOLA: mgr Elżbieta Taźbirek

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA: mgr Teresa Sawczak

Grupa I

 1. mgr Marzena Jakubowska - nauczyciel prowadzący
 2. mgr Elżbieta Taźbirek - dyrektor
 3. Zofia Ożóg - pomoc nauczyciela
 4. Elżbieta Barcz - obsługa techniczna

Grupa II

 1. mgr Agnieszka Wojtkowiak - nauczyciel
 2. mgr Katarzyna Figurska-Walczyk - nauczyciel
 3. Elżbieta Rzepa - obsługa techniczna

Grupa III

 1. mgr Renata Cendro - nauczyciel
 2. mgr Jolanta Dymarska - nauczyciel
 3. Zofia Gajos - obsługa techniczna

Grupa IV

 1. mgr Grażyna Dobosiewicz - nauczyciel
 2. mgr Izabela Siegieniewicz - nauczyciel
 3. mgr Teresa Sawczak - wicedyrektor
 4. Elżbieta Lewandowska - obsługa techniczna
 1. mgr Renata Cendro - logopeda
 2. mgr Lidia Markowska - nauczyciel gimnastyki ogólnorozwojowej
 3. mgr Marzena Jakubowska - nauczyciel języka angielskiego
 4. mgr ks. Adam Kwaśniewski - nauczyciel religii