Kadra

DYREKTOR PRZEDSZKOLA: mgr Elżbieta Taźbirek

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA: mgr Teresa Sawczak

Grupa I

 1. mgr Renata Cendro - nauczyciel prowadzący
 2. mgr Elżbieta Taźbirek - dyrektor
 3. Zofia Ożóg - pomoc nauczyciela
 4. Elżbieta Lewandowska - obsługa techniczna

Grupa II

 1. mgr Grażyna Dobosiewicz - nauczyciel
 2. mgr Jolanta Dymarska - nauczyciel
 3. Krystyna Korgól - obsługa techniczna

Grupa III

 1. mgr Lidia Markowska - nauczyciel
 2. mgr Agnieszka Wojtkowiak - nauczyciel
 3. Zofia Gajos - obsługa techniczna

Grupa IV

 1. Anna Leszczyńska - nauczyciel
 2. mgr Teresa Sawczak - nauczyciel
 3. mgr Marzena Jakubowska - nauczyciel
 4. Elżbieta Rzepa - obsługa techniczna
 1. mgr Renata Cendro - logopeda
 2. mgr Lidia Markowska - nauczyciel gimnastyki ogólnorozwojowej
 3. mgr Iwona Szyma - nauczyciel plastyki
 4. mgr Marzena Jakubowska - nauczyciel języka angielskiego
 5. mgr ks. Adam Kwaśniewski - nauczyciel religii
 6. Katarzyna Eliasz - intendent
 7. Anna Durzyńska, Anna Danielewicz - kuchnia