Kadra 2020/2021

DYREKTOR PRZEDSZKOLA: mgr Elżbieta Taźbirek

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA: mgr Teresa Sawczak

Grupa I

 1. mgr Renata Cendro - nauczyciel prowadzący
 2. mgr Elżbieta Taźbirek - dyrektor
 3. mgr Teresa Sawczak - wicedyrektor
 4. Edyta Lipińska - pomoc nauczyciela
 5. Joanna Sibińska - obsługa techniczna

Grupa II

 1. mgr Jolanta Dymarska - nauczyciel
 2. mgr Grażyna Dobosiewicz - nauczyciel
 3. mgr Teresa Sawczak - wicedyrektor
 4. Agata Danne - obsługa techniczna

Grupa III

 1. mgr Marzena Jakubowska - nauczyciel
 2. mgr Lidia Markowska - nauczyciel
 3. Zofia Maksymiuk - obsługa techniczna

Grupa IV

 1. mgr Katarzyna Figurska-Walczyk - nauczyciel
 2. mgr Agnieszka Wojtkowiak - nauczyciel
 3. Anna Sękalska - obsługa techniczna
 1. mgr Renata Cendro - logopeda
 2. mgr Lidia Markowska - nauczyciel gimnastyki ogólnorozwojowej
 3. mgr Marzena Jakubowska - nauczyciel języka angielskiego
 4. mgr Natalia Ogorełkowa-Stańko - nauczyciel rytmiki
 5. mgr ks. Adam Kwaśniewski - nauczyciel religii