Rozkład dnia

Dzieci młodsze - grupa II i III

 1. 6:30 - 8:00 Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci.
 2. 8:00 - 8:30 Praca indywidualna; zabawy ruchowe i umuzykalniające pod kierunkiem nauczyciela.
 3. 8:30 - 8:45 Czynności porządkowe; przygotowanie do śniadania; zabiegi sanitarno-higieniczne.
 4. 8:45 - 9:15 Śniadanie; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
 5. 9:15 - 10:00 Zajęcia ruchowe, umuzykalniające; zabawy dydaktyczne, artystyczne i zabawy dowolne.
 6. 10:00 - 10:15 Czynności samoobsługowe.
 7. 10:15 - 11:30 Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy, gry w ogrodzie przedszkolnym, spacery, poznawanie najbliższego otoczenia przedszkola.
 8. 11:30 - 11:45 Przygotowanie do obiadu, zabiegi sanitarno-higieniczne.
 9. 11:45 - 12:30 Obiad; doskonalenie umiejętnościprawidłowego posługiwania się sztućcami; wdrażanie dzieci do zdrowego odżywiania się.
 10. 12:30 - 14:00 Czytanie literatury dziecięcej; słuchanie muzyki relaksacyjnej; zabawy integracyjne, relaksacyjne, inne zabawy ruchowe pod kierunkiem nauczyciela; pobyt na świeżym powietrzu.
 11. 14:00 - 14:15 Czynności samoobsługowe.
 12. 14:15 - 14:30 Podwieczorek.
 13. 14:30 - 17:00 Samorzutna działalność dziecka; zabawy według zainteresowań dzieci; praca indywidualna, praca w zespołach, zabawy swobodne i kierowane przez nauczyciela.