Rozkład dnia

Dzieci młodsze - grupa I

 1. 6:30 - 8:00 Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci.
 2. 8:00 - 8:30 Praca indywidualna, zabawy umuzykalniające pod kierunkiem nauczyciela, zabawy ortofoniczne, artykulacyjne i słuchowe, poranne zabawy ruchowe.
 3. 8:30 - 8:45 Czynności porządkowe, poranne zabiegi sanitarno-higieniczne.
 4. 8:45 - 9:15 Śniadanie.
 5. 9:15 - 10:00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
 6. 10:00 - 10:15 Czynności samoobsługowe.
 7. 10:15 - 11:30 Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze.
 8. 11:30 - 11:50 Przygotowanie do obiadu, zabiegi sanitarno-higieniczne.
 9. 11:50 - 12:35 Obiad.
 10. 12:35 - 13:00 Czynności samoobsługowe.
 11. 13:00 - 14:00 Leżakowanie.
 12. 14:00 - 14:20 Czynności samoobsługowe, zabawa ruchowa.
 13. 14.20 - 14.40 Podwieczorek.
 14. 14.40 - 15.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwośći, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury, gry i zabawy stolikowe.
 15. 15:30 - 17:00 Zabawy swobodne i kierowane przez nauczyciela.