Dokumenty przedszkola

  1. Statut Przedszkola (otwórz)
  2. Wizja Przedszkola Nr 34 im. PCK (otwórz)
  3. Misja Przedszkola Nr 34 im. PCK (otwórz)
  4. Roczny plan pracy przedszkola 2018/2019 (otwórz)

Dokumenty można otworzyć w programie Adobe Reader