Dokumenty przedszkola

  1. Statut Przedszkola (otwórz)
  2. Wizja Przedszkola Nr 34 im. PCK (otwórz)
  3. Misja Przedszkola Nr 34 im. PCK (otwórz)
  4. Roczny plan pracy przedszkola 2015/2016 (otwórz)
  5. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci w Przedszkolu nr 34. (otwórz)
  6. Procedura kontaktów z rodzicami (otwórz)

Dokumenty można otworzyć w programie Adobe Reader