Dokumenty przedszkola

 1. Statut Przedszkola (otwórz)
 2. Wizja Przedszkola Nr 34 im. PCK (otwórz)
 3. Misja Przedszkola Nr 34 im. PCK (otwórz)
 4. Roczny plan pracy przedszkola 2019/2020 (otwórz)
 5. Wychowanie przedszkolne w kontekście nowej podstawy programowej - prezentacja (otwórz)
 6. Zgoda na udział w zajęciach religii (tylko gr. IV) (otwórz)
 7. DOKUMENTY DO WYDRUKOWANIA, WYPEŁNIENIA I PRZYNIESIENIA 01.09.2020 r.

  Brak któregokolwiek z dokumentów skutkuje nieprzyjęciem dziecka w tym dniu do przedszkola.
  Prosimy nie wysyłać dokumentów e-mailem, tylko dostarczyć je osobiście.

 8. Aktualne dane dziecka (2020/2021) (otwórz)
 9. Upoważnienia (2020/2021) (otwórz)
 10. Zgoda na wyjście poza teren przedszkola (2020/2021) (otwórz)
 11. Zgoda na pomiar temperatury (2020/2021) (otwórz)
 12. Zgoda na przesiewowe badanie logopedyczne + wywiad (2020/2021) (otwórz)

Dokumenty można otworzyć w programie Adobe Reader