Przedszkolne Projekty Edukacyjne

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

logo

  Cała Polska czyta dzieciom - ma na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom, jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju - psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego - oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. Czytanie dziecku dla przyjemności - 20 minut dziennie. Codziennie! - jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość.

Cele Główne:

 1. Wprowadzenie dzieci w świat literatury.
 2. Budzenie zaciekawienia książką przez ciekawe zabawy literacko-teatralne.
 3. Kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i szanowania ich.
 4. Zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów.
 5. Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 6. Rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie.
 7. Rozbudzanie wyobraźni.
 8. Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka.
 9. Budowanie więzi między rodzicem i dzieckiem.
 10. Zaznajomienie dzieci z twórczością bajkopisarzy.
 11. Zachęcenie nauczycieli i rodziców do głośnego i systematycznego czytania dzieciom.
 12. Stwarzanie okazji do samodzielnego czytania.
 13. Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych.
 14. Uczenie nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów.
 15. Przygotowanie dzieci do późniejszego, już samodzielnego wyboru książek.
 16. Nauka obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy.